Loading...

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

KLINIČNO PSIHOLOŠKE IN PSIHOTERAPEVTSKE ZDRAVSTVENE STORITVE

Metode dela temeljijo na klinični psihologiji kot znanosti in stroki, na analitično in razvojno analitično usmerjenih psihoterapevtskih pristopih ter na prepričanju, da se ljudje v celoti svojega ravnanja in doživljanja ne zavedamo. Prav ta nezavedni del pa nam pogosto dela težave.

V Inštitutu Zavedno opravljamo diagnostične in diferencialno diagnostične klinično psihološke zdravstvene storitve ter ugotavljamo indikacije za nadaljnje zdravljenje ( psihoterapevtsko, suportivno, svetovalno) in /ali usmeritve v mrežo drugih specialistov, ki delajo na področju zdravstva.

Način dela je usmerjen k odkrivanju, boljšemu razumevanju in na osnovi tega spreminjanju sebe in odnosov z najbližjimi drugimi v ožjem ter širšem socialnem okolju.

 

PREVENTIVNI PROGRAMI IN DODATNE STORITVE

  protistresni programi
  relaksacijske tehnike
  dvigovanje učinkovitosti
  edukacija za zdravo psihofizično življenje

 

NAČIN DELA

  s posameznikom (individualno)
  v skupinah
  kombinirano

 

Po potrebi je možno sodelovanje tudi z institucijami oz. ustanovami, če je takšna pomoč iskana.

Storitve so nadstandardne in se izvajajo izključno v samoplačniški obliki.