Loading...

IZOBRAŽEVANJE


  program za izboljšanje komunikacije, trening komunikacije medsebojnih odnosov pri različnih poklicnih profilih
  program za izboljšanje medosebnih odnosov pri različnih poklicnih profilih
  učenje in izobraževanje v smeri timskega dela
  psihološke priprave (športnikov, vodilnih in vodstvenih delavcev....)
  organiziranje seminarjev, izobraževanja strokovnjakov za različne oblike psihološke pomoči