Loading...

KOMU SO STORITVE NAMENJENE

KOMU SO STORITVE NAMENJENE?

ODRASLIM POSAMEZNIKOM

Vsakdanje preobremenjenosti:
  na delovnem mestu
  v osebnem življenju

 

Krizne situacije:
  v različnih življenjskih krizah (problemi pri načrtovanju družine, poklicne kariere, problemi v odnosu s partnerjem, ob ločitvi, izgubah, staranju...)

 

Čustveni problemi:
  kadar se sami ne zmoremo spopasti z njimi, jih rešiti
  kadar se sprašujemo, kako narediti življenje bolj kakovostno, bogatejše, pa ne najdemo odgovora
  konzultacije pri zlorabah alkohola, drugih sredstev in drog

 

Psihosomatske težave:
  kadar se pojavijo različne zdravstvene težave, za katere sami (ali zdravniki) menimo, da zdravila ne pomagajo dovolj

 

PAROM

  odnos v krizi, ki ga želijo ohraniti ali izboljšati
  ob/po razvezah

 

OTROKOM IN MLADOSTNIKOM

  preventivni programi
  krizne situacije

 

OSEBAM, KI POTREBUJEJO KLINIČNA PSIHOLOŠKA MNENJA

  za invalidske komisije
  sodno izvedenski izvidi in mnenja

 

KOMU SO STORITVE PODJETNIŠEGA SVETOVANJA NAMENJENE:

Posameznikom pred odločitvijo o odprtju podjetja.
Vodilnim in vodstvenim delavcem:
  v vsakodnevnem poslovnem življenju
  pred pomembnimi poslovnimi odločitvami (zaposlovanje, investicije, sklepanje večjih poslov,
odpiranje novih ciljnih trgov, mreženje, povezovanje, preoblikovanje podjetja,
odprodaja poslovnega deleža, prodaja podjetja,…)
  v kriznih poslovnih situacijah (odpuščanje zaposlenih, finančne težave, zapiranje podjetja, prisilna poravnava, stečaj...)