Slide

Življenje je nenehno učenje in potovanje. Na Zavedno se tega zavedamo v polni meri.
Torej biti psihoterapevt ali skupinski analitik pomeni tudi učiti se in potovati - pa ne le na simbolični ravni, temveč tudi drugače.

Beograd 2015

PETI KONGRES PSIHOTERAPEUTA SRBIJE
Oktober 2015, Beograd, Srbija
Tema: LJUBAV I PSIHOTERAPIJA

Kolegi iz Srbije uspejo pod eno streho združiti različne psihoterapevtske modalitete in jih predstaviti v obliki predavanj, okroglih miz, delavnic. Jutro na kongresu se prične z »društvenim sanjanjem« in dan zaključi z veliko skupino. Ni strahu, da se za vsakega posameznika ne bi našlo nekaj zanimivega s področja, s katerim se ukvarja, poleg tega pa ima vsakdo možnost vpogleda in sodelovanja tudi v drugih psihoterapevtskih pristopih.

Na voljo je tudi številna strokovna literatura.