Izobraževanje

• program za izboljšanje komunikacije, trening komunikacije medsebojnih odnosov pri različnih poklicnih profilih

• program za izboljšanje medosebnih odnosov pri različnih poklicnih profilih

• učenje in izobraževanje v smeri timskega dela

• psihološke priprave (športnikov, vodilnih in vodstvenih delavcev….)

• organiziranje seminarjev, izobraževanja strokovnjakov za različne oblike psihološke pomoči