Izvajalci

Slide
TEODORA PEČARIČ JAGER
SPECIALISTKA KLINIČNE PSIHOLOGIJE
RAZVOJNO ANALITIČNA PSIHOTERAPEVTKA
SODNA IZVEDENKA ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO
DIREKTORICA INŠTITUTA ZAVEDNO

IZOBRAZBA
 
diplomirala iz enopredmetne psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1982)
 
opravljen izpit in podiplomski študij iz psihopatologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani
 
opravljen izpit in podiplomski študij iz psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani
 
opravljen specialistični izpit iz klinične psihologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani (1992)
 
imenovana za samostojno sodno izvedenko za področje klinične psihologije v družinskih, kazenskih in ostalih pravnih zadevah (Ministrstvo za pravosodje -1997)
 
pridobila naziv razvojne analitične psihoterapevtke pri Združenju psihoterapevtov Slovenije (2002)
 
 
DELOVNE IZKUŠNJE
 
40 let delovnih izkušenj z otroci, mladostniki in odraslimi osebami
 
26 let aktivna zaprisežena sodna izvedenka za klinično psihologijo v sodelovanju s sodišči v SLO
 
15 let aktivna pri Zbornici kliničnih psihologov in Združenju psihoterapevtov –zbornici Slovenije
 
Soustanoviteljica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije, 2001
 
Aktivna v UA ZPS-Zbornice SLO (Podpredsednica za poslovne zadeve )
 
Od 2015 –zaposlena na Inštitutu Zavedno Maribor d.o.o.
 
Od 1994 – Opravljanje zdravstvenih storitev v Zasebni specialistični ordinaciji za klinično psihologijo in psihoterapijo Teodore Pečarič Jager v Mariboru
 
1985 – 1995 – Zaposlena v UKC Maribor – Oddelek za psihiatrijo
 
1982 – 1985 – zaposlena kot svetovalna delavka na OŠ Bratov Polančičev in Ivana Cankarja v Mariboru
 
 
ČLANSTVO
 
Članica Zbornice kliničnih psihologov, od 2001
 
Članica Strokovnega združenja –zbornice psihoterapevtov Slovenije, od 1990

MARJANA ARZENŠEK
MAG. POSL. VED PSIHOTERAPEVTKA
RAZVOJNO ANALITIČNA PSIHOTERAPEVKTA
SISTEMSKO PSIHODINAMSKA ORGANIZACIJSKA KONZULTANTKA
DIREKTORICA TAMEARTE, D.O.O.
DIREKTORICA INŠTITUTA ZAVEDNO

NAZIVI
 
diplomirana ekonomistka, od 2005
 
Magistrica poslovnih ved, od 2009
 
Razvojno analitična psihoterapevtka, naziv pridobljen pri Združenju psihoterapevtov Slovenije - zbornica, od 2016
 
Sistemsko Psihodinamska Organizacijska Konzultantka, naziv pridobljen pri Društvu grupnih analitičara Srbije, Beograd, 2019
 
 
IZOBRAZBA
 
diplomirala iz ekonomije, na Ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru, program Poslovna ekonomija, smer zunanja trgovina (2005)
 
magistrirala na Gea College, Visoki šoli za podjetništvo, smer management v podjetništvu (2009)
 
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, opravljen zaključni izpit in podiplomski študij iz psihoterapije (2015)
 
Združenje psihoterapevtov Ljubljana – zbornica, pridobljen naziv Psihoterapevtka (2016)
 
Združenje psihoterapevtov Ljubljana – zbornica, pridobljen naziv Psihoterapevtka (2016)
 
 
DELOVNE IZKUŠNJE
 
Več kot 25 let izkušenj s področja vodenja
 
Več kot 9 let izkušenj psihoterapevtskega dela z otroki, mladostniki in odraslimi
 
od 2015 aktivna pri Združenju psihoterapevtvo – zbornici, zadnja tri leta tudi podrepdsednca za poslovne zadeve
 
od leta 2015 – Direktorica in solastnica - Inštituta Zavedno, Inštituta za specialistično zunajbolniščnično zdravstveno dejavnost, psihoterapijo, izobraževanje in druge storitve, d.o.o.
 
od leta 2012 – Direktorica in lastnica Tamearte, d.o.o. – Svetovanje in druge storitve
 
1996 – 2013 – Solastnica in vodja 4 podjetij na področju Implementacije Microsoft Navision, prodaje, inštalacije cevnih sistemov za geotermalno vodo, daljinskega ogrevanja in drugo (v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji...)
 
1981 – 1995 – Delala v različnih slovenskih podjetjih na področju financ, administracije in komerciale.
 
 
ČLANSTVO
 
Združenje psihoterapevtov Slovenije, od leta 2010
 
Slovensko društvo za skupinsko analizo, od leta 2012