Psihoterapija

Se želite učinkovito pogovoriti o stvareh, ki vas obremenjujejo? Bi radi komu zaupali svoje skrbi? Prava izbira je psihoterapija, ki jo lahko definiramo kot zdravljenje z besedami in odnosom ter novim učenjem. Poteka v varnem in zaupnem okolju, v pogovoru pa sodeluje educiran terapevt z osebno izkušnjo iz psihoterapije.

V Inštitutu Zavedno delamo na osebnem ter individualno naravnanem pristopu in tako klientu zagotovimo zaupanja vredno okolje ter odnos, da lahko klient spregovori o vsem. Psihoterapevt je prisoten s svojo osebnostjo, klienta posluša in mu s svojo prisotnostjo, empatijo ter razumevanjem in predvsem z znanstvenimi metodami in tehnikami omogoča, da situacijo ugleda še v drugačni luči, najde rešitve in počasi skozi pogovor dobiva nove izkušnje in drugačne vzorce. Nove izkušnje in novi vzorci so trajni, kar je znanstveno dokazano.

 

ZAKAJ, KDAJ IN KAKO MI LAHKO PSIHOTERAPIJA POMAGA?

 • v primeru krize ob življenjskih prelomnicah
 • v želji po izboljšanju kakovosti življenja in razrešitvi dilem
 • v želji po izboljšanju zakonskega odnosa, odnosa z otroki, prijatelji, sodelavci, šefom
 • pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev in korakov
 • za lažje soočenje s težavami in njihovo sprejemanje
 • kadar želim v varnem okolju spregovoriti o stvareh, o katerih do sedaj nisem upal
 • kadar potrebujem nekoga, ki me bo poslušal
 • kadar potrebujem nekoga, ki mu lahko brez zadržkov zaupam in vem, da bo to ostalo med nama
 • kadar želim, da me nekdo sprejema takšnega, kot sem
 • kadar potrebujem nekoga, ki me spoštuje, me ne gleda s prezirom in me ne razvrednoti
 • kadar želim sodelovati z nekom, ki ne razvrednoti mojih dejanj in dosežkov
 • kadar želim, da se spoštuje moja drugačnost

Psihoterapija je specifičen proces in enkratna življenjska izkušnja, ki v tujini že dolgo, pri nas pa v zadnjih letih, ni več tabu tema, saj so ljudje spoznali njene pozitivne učinke. Vključitev v psihoterapevtski proces nikakor ne pomeni samo, da je z nami »nekaj narobe«, zanjo se najpogosteje odločajo ljudje, ki želijo izboljšati svoje življenje. Pogosto je psihoterapija tudi priložnost za pogovor z nekom, ki razume naše težave in nam lahko pomaga, hkrati pa nas sprejema takšne, kot smo.

V Inštitutu Zavedno delamo individualno razvojno analitično psihoterapijo ali s skupinami po principih dela skupinske analize. Metoda dela temelji na razvojni analitični psihologiji kot znanosti in stroki. Delo s področja psihoterapije je supervizirano. Za klienta to pomeni še vedno popolno anonimnost, a na drugi strani dodatno varnost.

 

PSIHOTERAPIJA V INŠTITUTU ZAVEDNO JE ŠE POSEBEJ PRIMERNA ZA:

 • mladostnike
 • pare
 • vodilni kader v podjetjih in podjetnike
 • poslovne ženske
 • vzgojitelje in profesorje
 • odvetnike in sodnike
 • zdravnike in medicinske sestre
 • in vse, ki ste dnevno v poslovnem in osebnem življenju izpostavljeni zahtevnim medosebnim odnosom.

Od klienta se pričakuje vztrajnost, motivacija, pripravljenost za samorazvoj in spremembe, točnost, zavzetost, zaupanje in odkritost.

 

NAČIN DELA


Seanse pri psihoterapiji trajajo od 45 do 50 minut. S klientom se dogovorimo, kako pogosto bodo potekale, pri čemer je običajno priporočljivo srečanje vsaj enkrat tedensko zaradi lažje vzpostavitve in konstantnosti odnosa, ki je pogoj za učinkovito psihoterapevtsko delo.

Po uvodnem razgovoru se dogovorimo za poskusno fazo psihoterapije, ki traja od 10 do 15 uvodnih seans. Nekaj seans se nameni za usmerjeno anamnezo, po tem se sklene terapevtski dogovor, kjer se terapevt in klient dogovorita o temeljnih zahtevah, ki omogočajo psihoterapevtski proces.

Psihoterapija je vedno dolgotrajna in lahko traja do enega ali več let, saj se naučenih doživljanj in ravnanj učimo leta, zato tudi za spreminjanje in odpravljanje neustreznih navad ter učenje novih potrebujemo čas.

Psihoterapija doseže uspeh predvsem pri ljudeh, ki imajo kapacitete za introspekcijo (pogled vase) in so pripravljeni na aktivno delo na sebi. Pri nekaterih se težave zmanjšajo, obstajajo pa tudi ljudje, pri katerih posebnega uspeha ni zaznati. Vnaprej ni mogoče predvideti, ali bodo vaše težave odpravljene, saj se velikokrat le zmanjšajo, vendar lahko natančnejše predvidevanje vzpostavimo po začetnem – uvodnem skupnem delu. Pomembno je, da si pustite možnosti za nekaj novega in drugačnega, rezultati pa pridejo kasneje.

STORITVE PSIHOTERAPIJE SO SAMOPLAČNIŠKE.