SPOK PPS –Izobraževanje za Psihologičnega poslovnega svetovalca/trenerja, razpisujemo izobraževanje že za drugo generacijo

SPOK-PPS
Glede na vse dosedanje izkušnje in znanja, pridobljene izkušnje študija v
Beogradu in novo situacijo, ki jo je prinesla pandemija COVID-a 19, smo stopili
korak dalje. V okviru SPOK (Svetovalna Podjetniška Organizacijska Komunikacija)
smo razpisali še en študij, in sicer SPOK PPS, študij za psihologičnega
poslovnega svetovalca, ki se izvaja v Sloveniji.
Uvodno predstavitev metod smo izvedli z dvema izkustvenima delavnicama z
naslovom 24-urna psihologična izkušnja. Zaradi razmer sta potekali preko ZOOM-a.

V mesecu marcu 2021 smo pričeli s prvim modulom uvodnega kurza. Celoten
študij vsebuje šest tridnevnih modulov, ki trenutno potekajo v živo. Prva
generacija je zaključila v mesecu oktobru 2021. Na osnovi mnenja udeležencev,
da bi želeli znanja še nadgraditi, smo v začetku leta 2022 izvedli še tri tridnevne
module poglabljanja.

V mesecu marcu 2022 smo nadaljevali z izkustveno delavnico 24 urna psihologična
izkušnja in v oktobru 2022 s 24-plus-urno izkušnjo.

V vmesnem času smo pričeli sodelovati s Fakulteto AMEU ISH.
24.-plus-urno izkušnjo smo 12. in 13. maja 2023 izvedli na Fakulteti AMEU v
Mariboru.

Obveščamo vas, da z novo generacijo izobraževanja (uvodni in nadaljevalni študij) pričnemo jeseni 2023.

Tukaj najdete program izobraževanja kot tudi splošne informacije.

Izobraževanje vodita:
Teodora Pečarič Jager, spec. klinične psihologije in psihoterapevtka
Marjana Arzenšek, mag. poslovnih ved, psihoterapevtka in sistemsko
psihodinamska organizacijska konzultantka

Predavatelji in sodelavci so kolegi, ki so izobraženi iz
Sistemsko psihodinamskega organizacijskega konzaltinga in Psihologičnega
poslovnega svetovanja. Prihajajo iz različnih poklicev. Sodelujemo pa tudi z
zunanjimi izvajalci iz Slovenije in tujine.
Oba študija in delavnice so prijavljene tudi na Zdravniški zbornici Slovenije.