Zavedno organizira

Dovolite, da najprej predstavimo čisto kratko zgodovino nastanka izobraževanja, ki ga danes nudimo v dveh različnih oblikah in na dveh lokacijah.

Združili smo različna znanja in izkušnje najprej dveh in nato treh uspešnih žensk s področja klinične psihologije, psihiatrije, psihoterapije, skupinske analize, podjetništva in vodenja.

Namen je bil, da v praksi predstavimo kaj lahko ponudimo različnim profilom ljudi, ki so dnevno vpeti v zahtevne medosebne odnose na delovnem mestu in tudi drugje.

V DOGOVORU Z NAROČNIKI IZVAJAMO SPOK PERMANENTNE PROGRAME

V letu 2015 smo pričeli delati pod okriljem SPOK (Svetovalno podjetniške organizacijske komunikacije) v smeri različnih delavnic, skupinskega in individualnega pristopa za posamezne organizacije, kjer programe izvajamo permanentno:

 • program za izboljšanje komunikacije, trening komunikacije medsebojnih odnosov pri različnih poklicnih profilih
 • program za izboljšanje medosebnih odnosov pri različnih poklicnih profilih
 • učenje in izobraževanje v smeri timskega dela
 • psihološke priprave (športnikov, vodilnih in vodstvenih delavcev….)
 • organiziranje seminarjev, izobraževanja strokovnjakov za različne oblike psihološke pomoči

SPOK ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Junija leta 2016 smo v Mariboru izvedli prvo tovrstno dvodnevno izkustveno delavnico z naslovom:
Sistemsko – psihodinamski Trening
‘Group Thinking & Organisational Role Analysis’

V drugi polovici 2016 smo razpisali NOV ŠTUDIJ – NOVA PRILOŽNOST IN DRUGAČEN IZZIV ZA USPEH Trening sistemsko-psihodinamskega organizacijskega konzaltinga (po modelu londonskega Inštituta Tavistock), prvi tovrstni študij v Sloveniji. Začeli smo zbirati prijave.

V sodelovanju s kolegico dr. Marino Mojović, psihiatrinjo, psihoterapevtko, skupinsko analitičarko in sistemsko psihodinamsko konzultantko, njenim podjetjem Art Consulting in Društvom grupih analitičara Beograd smo v mesecu marcu 2017 pričeli s prvim štiridnevnim modulom uvodnega kurza. Celoten trening ima danes 10 modulov in je razdeljen na uvodni, srednji in zaključni kurz. Poteka v učnem centru na Banovem Brdu v Beogradu.
V decembru 2019 je diplomiralo prvih 5 članov prve generacije. Po prvi generacije je vodenja študija v celoti prevzela kolegica dr. Marina Mojović, Inštitut Zavedno Maribor, d.o.o. pa je pooblaščena organizacija za študente iz Slovenije. Imenuje se Beogradski Trening Sistemsko-Psihodinamskog Organizacionog Konsaltinga Koinonia – Art.

SPOK-PPS

Glede na vse dosedanje izkušnje in znanja, pridobljene izkušnje študija v Beogradu in novo situacijo, ki jo je prinesla pandemija COVID-a 19, smo stopili korak dalje. V okviru SPOK (Svetovalna Podjetniška Organizacijska Komunikacija) smo razpisali še en študij, in sicer SPOK PPS, študij za psihologičnega poslovnega svetovalca, ki se izvaja v Sloveniji. Uvodno predstavitev metod smo izvedli z dvema izkustvenima delavnicama z naslovom 24-urna psihologična izkušnja. Zaradi razmer sta potekali preko ZOOM-a

V mesecu marcu pa smo pričeli s prvim modulom uvodnega kurza. Celoten študij vsebuje šest tridnevnih modulom, ki trenutno potekajo v živo. Prva generacija bo zaključila v mesecu oktobru letos. Z novo pa pričnemo meseca marca 2022.

Izobraževanje vodita:
Teodora Pečarič Jager, spec. klinične psihologije in psihoterapevtka
Marjana Arzenšek, mag. poslovnih ved, psihoterapevtka in sistemsko psihodinamska organizacijska konzultantka

Predavatelji in sodelavci so štirje diplomanti Sistemsko psihodinamskega organizacijskega konzaltinga, ki prihajajo iz različnih poklicev.
Oba študija in delavnice so prijavljene tudi na Zdravniški zbornici Slovenije.

Nameni in cilji obeh študijev:

 • Razumevanje individualne in skupinske psihodinamike v timih, organizacijah,
 • Večje zavedanje močnih subtilnih emocij, pritiskov in potreb, ki se v timih pojavljajo na vseh nivojih in so ti pogosto v konfliktu z osebnimi potrebami posameznikov.
 • Kombinacija teorije in prakse – učenje skozi izkustvo izkušnjo.

Trening bo udeležencem nudil obvladovanje profesionalnega polja sistemsko psihodinamskega konzaltinga – psihologičnega svetovanja v teoriji in praksi, in sicer:

 • Razumevanje individualne in skupinske psihodinamike v timih in organizacijah – kaj se dogaja »pod površino« odnosov med vodji, menedžerji in njihovimi skupinami v organizacijskih sistemih in podsistemih – ter tudi v specifičnem kontekstu določene družbene sredine. Ta pristop k organizacijskemu in psihologičnemu svetovanju se namreč ne ukvarja le z očitnimi in vidnimi aspekti organizacijske dinamike, temveč tudi s povezovanjem le-teh z globljimi, manj vidnimi in manj zavednimi nivoji njene kompleksnosti.
 • Večje zavedanje močnih in subtilnih emocij, pritiskov in potreb, ki se v timih pojavljajo na vseh nivojih, pa tudi načinov, kako so ti pogosto v konfliktu z osebnimi potrebami posameznikov. Vse to lahko pomembno pripomore k izboljšanju delovanja tima, k učinkovitosti in uspešnosti ter pomeni lažje razreševanje iracionalnih zastojev in konfliktov ter doživljanje večjega zadovoljstva in smisla pri delu.
 • Kombinacijo teorije in prakse Foulkesove skupinske analize, Tavistock Klain/Bionovo tradicijo skupinskih odnosov, teorijo sistema organizacijskega razvoja, moderno mrežno analizo, idr.
 • Obsega delo s komercialnim, javnim in volonterskim sektorjem, in to od malih do srednjih podjetij, s profesionalnimi institucijami velikih regionalnih in svetovnih podjetij, pa vse do modernih mrežnih sistemov v našem globalnem in turbulentnem svetu.

Tripartitni Trening Model

 1. Obvladovanje teorije tega profesionalnega polja preko predstavitev, branja obvezne in fakultativne literature, diskusij in pisanja krajših seminarskih nalog;
 2. Raznovrstne situacije učenja skozi izkustvo izkušnjo v malih in srednjih izkustvenih skupinah, v inter-skupinskih in sistemskih dogajanjih, na delavnicah in konferencah skupinskih odnosov, kot tudi številne vaje obvladovanja tehnik sistemske psihodinamike (individualni in skupinski koučing; analiza organizacijske vloge, zgodovina/biografija vlog; vaje menedžmenta organizacijskega razvoja, kriz, tranzicije in konfliktov; veščine intervjuja in tehnike opazovanja organizacij; uporaba kreativnih metod, kot so risbe, družbeno sanjanje, foto-matriks, skulpturiranje; spodbujanje kreativnega razmišljanja; idr.);
 3. Supervizije, konzalting iz vodstvenih aktivnosti edukantov.

SPOK SODELOVANJE S KOLEGI IN DRUGIMI INŠTITUCIJAMI V TUJINI

Moč mreženja in povezovalne dinamike s tujino prinaša dodatno vrednost vsem našim izobraževanjem. Različne kulture, različne organizacije po svetu in doma nam ponujajo možnost povezovanja, integracije, novega učenja in izkušenj, kar nam daje dodatno motivacijo in veselje do razvijanja nas samih pri svojem delu in v osebnem življenju.

Konference, metoda social dreaming-a, group relations pristopi postajajo vedno bolj popularni načini povezovalnega momenta med posameznimi narodi in narodnostmi, saj pridemo mimogrede do spoznanja, da smo vsi ena velika organizacija, znotraj katere je nešteto malih, srednjih organizacij. Dobra mreža in matriks pa rojeva vedno znova dobre posameznike.