Zdravstvena dejavnost

KLINIČNO PSIHOLOŠKE IN PSIHOTERAPEVTSKE ZDRAVSTVENE STORITVE
 
Metode dela temeljijo na klinični psihologiji kot znanosti in stroki, na analitično in razvojno analitično usmerjenih psihoterapevtskih pristopih ter na prepričanju, da se ljudje v celoti svojega ravnanja in doživljanja ne zavedamo. Prav ta nezavedni del pa nam pogosto dela težave.

V Inštitutu Zavedno opravljamo diagnostične in diferencialno diagnostične klinično psihološke zdravstvene storitve ter ugotavljamo indikacije za nadaljnje zdravljenje ( psihoterapevtsko, suportivno, svetovalno) in /ali usmeritve v mrežo drugih specialistov, ki delajo na področju zdravstva.

Način dela je usmerjen k odkrivanju, boljšemu razumevanju in na osnovi tega spreminjanju sebe in odnosov z najbližjimi drugimi v ožjem ter širšem socialnem okolju.

PREVENTIVNI PROGRAMI IN DODATNE STORITVE

  • protistresni programi
  • relaksacijske tehnike
  • dvigovanje učinkovitosti
  • edukacija za zdravo psihofizično življenje

NAČIN DELA

  • s posameznikom (individualno)
  • v skupinah
  • kombinirano

Po potrebi je možno sodelovanje tudi z institucijami oz. ustanovami, če je takšna pomoč iskana.

STORITVE SO NADSTANDARDNE IN SE IZVAJAJO IZKLJUČNO V SAMOPLAČNIŠKI OBLIKI.